Aktuálně

KDE SE INSPIRUJEME

Amstelveen College Medialab  zde

Moravia Education Medialabs zde

 

———————————————————————————————————————————————-

Vyhlášení výběrového řízení

Zadavatel, Náboženská obec Církve československé husitské v Říčanech, se sídlem 17 listopadu č.p. 252, 251 01, Říčany, Vás vyzývá k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce.

Zadavatel:                                         Náboženská obec Církve československé husitské v Říčanech

Sídlo:                                                 17 listopadu č.p. 252, 251 01, Říčany,

Název zakázky:                               Stavební úpravy OD Říčany

Předmět zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně vybavení objektu čp.252 za účelem vybudování obytného domu o 7 bytových jednotkách  dle zjednodušené projektové dokumentace dispozičního uspořádání a předložených výkazů výměr dokumentace zpracované projektantem.

Datum zahájení řízení

Datum zahájení výběrového řízení bylo stanoveno na 24.9.2020.

Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění veřejné zakázky: 11/2020- 03/2022

Místo plnění veřejné zakázky: 17 listopadu č.p. 252, 251 01, Říčany,

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 zákona č. 134/2016 Sb. pro zjednodušení podlimitní řízení a byla stanovena nejpozději do 16.10. 2020  do 15,00 hodin.

Kontaktní osobou k zodpovězení případných dotazů je Ing. Klára Langrová, telefon 723 190 952 mail: klikova@technikum-academy.cz.

Ostatní informace najdete v přílohách níže:

Výzva na stavební práce NO CČSH Říčany:  VÝZVA – na stavební práce Říčany

Zadávací podmínky jako nedílná součást výzvy: VŘ – Říčany – Zadávací podmínky

Projektová dokumentace: Projekt vybudování AT 4.0 Říčany č.p. 252

Krycí/nabídkový list: Příloha č. 1 – Říčany – Krycí list nabídky

Čestné prohlášení o kvalifikaci:  Příloha č. 2 – Říčany – Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Čestné prohlášení účastníka: Příloha č. 3 – Říčany – Čestné prohlášení účastníka VŘ

Seznam poddodavatelů: Příloha č. 4 – Říčany – Čestné prohlášení o poddodavatelích

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka: Příloha č. 5 – Říčany – Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 6 – Slepý výkaz výměr – Stavební úpravy fara ŘÍČANY 2020

Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 7) Příloha č. 7 – Říčany – Smlouva o dílo

Prohlídka z místa plnění 8.10.2020 Prohlídka místa plnění 8.10.2020 

Prohlídka z místa plnění 12.10.2020 Prohlídka místa plnění 12.10.2020

 

============================================================================================================

 

Představení komunitního centra Akademie Techniky 4.0

Projekt Akademie Techniky 4.0 vznikl jako reakce na tíživou situaci na Trhu práce v regionech ČR, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních řemeslníků. Jedná se o moderní komunitní centrum se zaměřením na podporu a rozvoj polytechnických dovedností v souladu s Národní iniciativou Průmysl 4.0, které si klade za cíl:

Cíle:

  • Ve spolupráci s Mateřskými a Základními školami v regionu podpořit a zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků mateřských a základních škol v rámci RVP ZV Člověk a Svět práce, Člověk a jeho Svět za využití nových výukových prostředků a 3D
  • Rozvíjet u dětí a žáků kreativitu, manuální zručnost a technické myšlení
  • Podpořit zájem dětí a žáků o konstruování, robotiku a modelářství
  • Podpořit volnočasové aktivity dětí se zaměřením na robotiku, kreativitu, konstruování, 3D
  • Poskytovat službu tzv. sdílených dílen pro 3. generaci a veřejnost
  • Zajištění podpory vzdělávání pedagogů v oblasti RVP ZV Člověk a Svět práce, Člověk a jeho Svět
  • Spolupráce s významnými zaměstnavateli na Trhu práce v rámci výchovy budoucích zaměstnanců do výroby v systému předškolní vzdělávání -základní vzdělávání -učební obor technického směru – regionální zaměstnavatel (cílová skupina)

Uvedené cíle jsou naplňovány pod odborným vedením pedagogických pracovníků a to i ve volnočasových aktivitách.

 

Podívejte se do naší akademie z pohodlí Vašeho domova. Virtuální prohlídka Akademie Techniky je dostupná pod tímto odkazem 

https://my.matterport.com/show/?m=BsmSRSvPnFT

 

Výroční zprávy Akademie Techniky za rok 2018 a 2019 najdete v odkazech níže.

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

 

Píše se o nás i v rakovnickém tisku.

 

 

Motto:  „Fantazie je důležitější než znalosti.“  Albert Einstein

.