Spolupracujeme

Naše organizace spolupracuje

a) vzdělávání, výzkum

     

využíváme interaktivní výukové materiály vytvořené

   –  katedrou Technické a informační výchovy

b) humanitární pomoc

                   

            

c) partneři

         

d) mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu a průmyslu

        

2020                                                         2019                                                           2022