MULTIFUNKČNÍ UČEBNY 4.0 a MediaLaby

      
Multifunkční odborné učebny 4.0 /MU/
Centrum Akademie techniky ve spolupráci s partnerem   připravuje a zpracovává na klíč projekty moderních Multifunkčních odborných učeben 4.0. a Media Laboratoří pro školy , školní kluby a Domovy dětí a mládeže
Multifunkční učebny jsou navrhovány a konstruovány pro potřeby výuky odborných předmětů  Fyziky, Informatiky, Chemie, Přírodopisu, Geografie , Zeměpisu, Geologie, Biologie člověka a zvířat. Multifunkční učebny lze využívat i k výuce cizích jazyků v odborných předmětech metodou CLIL .
Učebny jsou koncipovány i pro tematické oblasti Astronomie, Vesmír, Paleontologie a Ochrana životního prostředí. K podpoře výuky se používají Multimediální výukové pomůcky pro digitální vzdělávání, argumentovanou a virtuální realitu. Nedílnou součástí učebny je i vybavení pro robotiku a 3D tisk. Žáci mohou být rozděleni do 5 skupin a rychlým přestavěním nábytku mohou pracovat i společně. Součástí vybavení je i laboratorní stůl a pojízdný box-stůl  s nabíjecím zařízením.
Individuální projekty multifunkčních učeben jsou financovány z ESF a SR /IROP a NPO/. Výhodou financování je nízká spoluúčast zřizovatele uznatelné náklady v rámci přípravy projektů a administrace Žádosti o dotaci.
Projekty MU zahrnují nutné stavební úpravy vč. inrastruktury, vybavení nábytkem, vybavení pomůckami a následně vybavení ICT technikou v souladu s přípravou na vzdělávání pro oblast sekundárního vzdělávání .
Po celou dobu přípravy zajišťujeme kompletní administraci projektu a podání žádosti o dotaci u poskytovatele. V rámci projektu zajistíme od našich partnerů i Edukativní část pro realizaci výuky pro pedagogy v rámci udržitelnosti projektu. Při realizaci projektu za školu administrujeme a komunikujeme s poskytovatelem dotace.
odkaz : https://my.matterport.com/show/?m=1xdPxjMEdPa
Kontakt : 734 255 596 M.Vrána