Ceník

 Služba Cena
Kroužky robotika, kreativita, 3D tisk, modelářství 500 Kč / měsíc
Permanentní vstupné roční 3500 Kč
Permanentní vstupné půlrok 1850 Kč
Pronájem prostor pro uspořádání seminářů 2000 Kč / den

= 6 hodin

Tisk na 3D tiskárně od 150 Kč

– individuálně

3D Skenování 100 Kč / hodina
Pronájem dotykového panelu 55“ JAWIQ včetně software pro výuku v rámci RVP ZV Člověk a jeho Svět, Digitální školička 5000 Kč / měsíc
Pronájem dotykového panelu 55“ JAWIQ včetně software pro výuku v rámci RVP ZV Člověk a jeho Svět, Digitální školička 50 000 / rok
Prodej 3D tiskáren a dotykových panelů JAWIQ Individuálně

POZNÁMKA: pro děti na kroužcích a volnočasových aktivitách je zajištěn v rámci pitného režimu přísun tekutin (čaj, šťáva).

č. ú.: 4823562379/0800