Ceník

 Služba Cena
Kroužky robotika, kreativita, 3D tisk, modelářství 800 Kč / měsíc
Permanentní vstupné roční 8000 Kč
Permanentní vstupné půlrok 4000 Kč
Pronájem prostor pro uspořádání seminářů 2000 Kč / den

= 6 hodin

Tisk na 3D tiskárně od 150 Kč

– individuálně

3D Skenování dle domluvy

POZNÁMKA: pro děti na kroužcích a volnočasových aktivitách je zajištěn v rámci pitného režimu přísun tekutin (čaj, šťáva).

č. ú.: 4823562379/0800