PROJEKTOVÉ DNY PRO MŠ A ZŠ , ŠIII

             
Projektové dny /PD/ pro MŠ a ZŠ, Šablony III
Ve spolupráci se školami realizujeme na klíč projektové dny v rámci Šablon III.
Tematické zaměření projektových dní
☐ a) polytechnické vzdělávání
☐ b) environmentální vzdělávání
☐ c) podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení
☐ d) kariérové poradenství (pouze u ZŠ)
Při realizaci PD využíváme moderní Multimediální výukové programy a digitální pomůcky vzdělávání v oblastech 3D tisku, kreativity, designu, konstrukčních činností, robotiky, VR a AR
Projektové dny realizujeme jak ve školkách a školách, tak i v našem centru  Akademie techniky. Po realizaci škola obdrží záznam z projektového dne 
Náklady na PD jsou hrazeny mmj. z prostředků projektu Šablon III