STEM – Věda, technologie, inženýrství a matematika= nová polytechnika

Dne 17.1 2024 se uskutečnila druhá etapa projektových dnů v rámci rozšiřování a zvyšování kompetencí žáků Základní školy v Mutějovicích v oblasti rozvoje Polytechnického vzdělávání. Žáci 1.st. ZŠ si v praxi vyzkoušeli dovednosti v oblasti:

1. návrhu a konstruování /inženýrské stavebnice Mechanika, Statika, odstředivá síla/

2. ověření teorie kvantové fyziky tzv. Planckova zákona/měření a získávání dat s využitím Edu platformy LabIRedu/

3. vektorové grafiky /návrh exteriérů a dispozic v logické posloupnosti s využitím základů skryté matematiky/

4. základů 3D tisku /zahájení tisku modelu/

5. využívání AI v praxi při návrhu a tvorbě informačních plakátů

/ověření principu a způsobu zadání dat a informací ke zpracování/

6. ukázky příkladů z praxe / i negativních 😎/

7.základy programování v kombinaci s konstrukčními činnostmi

Projektový den byl koncipován s důrazem na pochopení souvislosti mezioborového vzdělávání pro potřeby nového Trhu práce 4.0.🤓

Děkujeme za příkladnou spolupráci vedení a personálu Základní školy v Mutějovicích a poskytnutí prostor Centra technických činností k realizaci projektu. Těšíme se na budoucí spolupráci. 👏Tým AT 4.0

R-U-R 2024

R-U-R 2024

V rámci spolupráce s naším partnerem Moravia Education🇨🇿 jsme rozšířili naše robotické studio 🇭🇰. Konstruování a programování ovládají naši mladí technici od 6 let a podívejte se jak jim to jde.

Tým AT 4.0🤓

RUR-2024

Microsoft AI Copilots v Akademii

Od 15.1. 2024 v Centru Akademie techniky zahájíme s našimi členy testování systému umělé inteligence AI v praxi . Jedná se o systém umělé inteligence, který vám může pomoci dokončit úkol nebo dosáhnout cíle. Kopilot vám může poskytnout návrhy, zpětnou vazbu, pokyny nebo dokonce udělat část práce za vás. Kopiloty lze integrovat s různými aplikacemi a platformami, jako je Microsoft Office, Visual Studio Code, Outlook, Teams a další.

Microsoft je lídrem ve výzkumu a inovacích AI a má vizi umožnit každému člověku a každé organizaci na planetě dosáhnout s AI více. Společnost Microsoft spouští mnoho těchto kopilotů, protože věří, že umělá inteligence může lidem umožnit dosáhnout více a uvolnit jejich kreativitu.

Projekt STEM Lab IR Edu –

Akademie techniky a výzkumné centrum NTC při Západočeské univerzitě v Plzni Vás srdečně zve na konferenci: Lab IR Edu 2023 STEM výuka s termokamerou.

Konference se koná od pá 14.4 2023 od 12 hod. – so 15.4 2023 dd 15 hod.

Místo:  Hotel LIONS, Nesuchyně 31, 270 07 Nesuchyně 

Podrobnosti : https://edu.labir.cz/konference/2023

Na závěr obdrží účastníci Osvědčení

Tento projekt vznikl za podpory společnosti VALEO.