PRO ŠKOLY

Projektové dny /PD/ pro MŠ a ZŠ, Šablony III
Ve spolupráci se školkami a školami realizujeme na klíč projektové dny i v rámci Šablon III. 
Tematické zaměření projektových dní
a) polytechnické vzdělávání b) environmentální vzděláváníc) podpora podnikavosti, kreativity a logického myšleníd) kariérové poradenství (pouze u ZŠ)
Při realizaci PD využíváme moderní Multimediální výukové programy a digitální pomůcky vzdělávání v oblastech 3D tisku, kreativity, designu, konstrukčních činností, robotiky, VR a AR
Projektové dny realizujeme jak ve školkách a školách, tak i v našem centru  Akademie techniky.
Po realizaci škola obdrží záznam z projektového dne. 
Náklady na realizaci PD je možné hradit z prostředků projektu Šablon III

 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLÉ AKCE

Polytechnické projektové dny pro školy 2021/2022

Erasmus VISK

Projektový den MŠ Průběžná Rakovník

Kreativní odpoledne