PRO ŠKOLY

  • Odborné školení pedagogů v rámci RVP ZV Člověk a Svět práce, Člověk a jeho Svět v návaznosti na jeho vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
  • NOVĚ !!!! Nabízíme pořádání Projektových dnů ve škole a mimo školu, které jsou hrazené z projektu OP VVV Šablony III

           MŠ – 3.I/9 Projektový den ve výuce

                  – 3.I/10 Projektový den mimo školu

            ZŠ – 3.II/12 Projektový den ve výuce

                  – 3.II/13 Projektový den mimo školu

 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLÉ AKCE

Polytechnické projektové dny pro školy 2021/2022

Erasmus VISK

Projektový den MŠ Průběžná Rakovník

Kreativní odpoledne