Výuka IT v AT

V rámci naplňování klíčových aktivit projektu Vybudování AT4.0 č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008462 bylo zahájeno vzdělávání v předmětu Informatika pro 1. stupeň základních škol a pro pedagogy. Časová dotace dvou výukových hodin byla využita efektivně a žácí se dozvěděli spoustu užitečných znalostí. Nástrojem pro první dvouhodinovku byl SW Corinth – část Fyzika oddíl Jak věci pracují a Biologie člověka. V úvodní části se žáci seznámili se základními prostředky pro vzdělávání v dané oblasti, dále s HW, SW, s úložištěm jako SD karta, Micro SD, USB disk aj. Na závěr byli žáci seznámeni se správným sezením u počítače resp. při využívání NTB, PC a laptotu včetně demonstrace figurantky😉 Akce se zúčastnilo celkem 13 dětí, 3 pedagogové a 2 lektoři.

Tým AT4.0

INFORMACE PRO ŠKOLY – Projektové dny v Akademii techniky 4.0

  • NOVĚ !!!! Nabízíme pořádání Projektových dnů ve škole a mimo školu, které jsou hrazené z projektu OP VVV Šablony III

           MŠ – 3.I/9 Projektový den ve výuce

                  – 3.I/10 Projektový den mimo školu

            ZŠ – 3.II/12 Projektový den ve výuce

                  – 3.II/13 Projektový den mimo školu

Váš tým AT 4.0

MECANUM KOMPAKT

AT 4.0 připravuje projekt pro děti na téma Mecanum kompakt. Projekt je určen pro děti od 8 let. Děti využijí znalosti ve 3D technologiích, kdy si budou tisknout komponenty na 3D tiskárnách, dále si model mechanicky upraví v dílničce pomocí mechanických sad a následně budou postupem „pokus –  omyl“ vystrojovat elektronickými součástkami model až do zprovoznění 3D výrobku. Každý účastník si vybere libovolné barevné provedení. Délka projektu je 3 měsíce.

Držte našim malým technikům palce a budoucím vývojářům palce.

https://www.thingiverse.com/thing:5021639

Tým AT 4.0

Program FABLE

V Akademii techniky 4.0 byl zahájen program Fable. Děti ve věku od 8 let si pod vedením lektorů AT4.0 začaly prohlubovat své znalosti v oblasti programování s naším robotickým kamarádem Fablem. 👀 O této vzdělávací sadě a pokrocích našich malých techniků Vás budeme informovat v dalších zprávách na našem webu.

Tým AT4.0

ERASMUS VISK

Dne 9.11.2021 nás navštívili studenti z projektu Erasmus, kteří se pod patronátem VISK (Vzdělávací Institut Středočeského Kraje) přijeli seznámit s naší Akademií Techniky. Celkem přijelo 20 studentů a 13 pedagogů z ČR, Španělska a Německa.

Bylo nám velkým potěšením strávit polytechnické odpoledne v mezinárodním rozměru.

Tým AT

 

Projektový den s MŠ Průběžná Rakovník

Dne 9.11. nás navštívilo 21 dětí z Mateřské školy Průběžná Rakovník. Přišli si k nám užít projektový den „Den s Akademií techniky 4.0 “ v rámci polytechnického vzdělávání, který je dotovaný ze Šablon II.

Děti byly rozděleny do skupin po 5-ti. Každá skupinka zaujala jedno stanoviště. Děti prošly tři tematické okruhy:

A} Kreativita a polytechnické vzdělávání

B) Robotika a 3D tisk

C) Virtuální realita

 V rámci realizace projektového dne bylo využito:

A} V rámci kreativity a polytechnického vzdělávání – kreativní stavebnice Teifoc  Stavebnice je vyrobena z přírodních, zdravotně nezávadných materiálů. Cihličky jsou velice kvalitní repliky skutečných cihel a spojují se pomocí malty, což je směs jemného písku a kukuřičného prášku. Malta je rozpustná ve vodě. Děti si mohly vytvořit naprosto originální stavby.

B) V rámci Robotiky a 3D tisku – děti si mohli vyzkoušet Cubetto – programování prostřednictvím dobrodružství a zábavných her. Cubetto je hravý dřevěný robot, který je ideální pro úvod do programování pro děti od 3 let.

Ozobot – rychlé a snadné programování pomocí naprogramované cesty poskládané jako puzzle, kterým si děti sestavily dráhy plné křižovatek, zatáček, a hlavně příkazů – ozokódů.

3D modely firmy Corinth – děti se dozvěděly zajímavé informace o biologii člověka a zoologii.

Intellino – Smart vláček Intellino je navržený tak, aby zaujmul a zábavnou formou děti učil. Vtáhne vaše děti do hry, zdokonalí je ve STEM dovednostech a pomůže jim pochopit principy kódování. Děti si nejdříve sestavily dráhu a potom pomocí malých barevných čtverečků, dávaly vláčku příkazy.

Dětem bylo vysvětleno, jak funguje 3D tisk. Mohly si prohlédnout právě tištěný rozpracovaný výrobek a také hotové výrobky.

 

C) V rámci VR – Děti si vyzkoušely Oculus jako nástroj pro vstup do virtuální reality

 

Během projektového dne byla podpořena oblast Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce. Byly rozvíjeny činnosti sloužící k podpoře žáků při jejich zájmu o techniku a jak s ní vhodně pracovat.  Byly diskutovány otázky, jak nám může v životě technika pomoci, jaké jsou možnosti využití.

 

Celý projektový den byl postaven na konceptu STEAM, který vzniká propojením oblastí: Science (věda), Technology (technologie), Engineering (inženýrství), Arts (umění), Mathematics (matematika).

 

 

 

 

Akademie frčí na plný pecky

S radostí Vám oznamujeme, že nás velice těší, že máte o akademii velký zájem. Navštěvujete nás ze všech škol v Rakovníku a z blízkého okolí. Někteří dojíždíte až z Krušovic. Nás to moc hřeje u srdce a dodává nám to nesmírnou energii připravovat pro Vás nové projekty, protože to co děláme, má smysl a vy – naši příznivci – jste toho důkazem.

Děkujeme Vám!!!!

Váš tým z Akademie techniky