Výuka IT v AT

V rámci naplňování klíčových aktivit projektu Vybudování AT4.0 č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008462 bylo zahájeno vzdělávání v předmětu Informatika pro 1. stupeň základních škol a pro pedagogy. Časová dotace dvou výukových hodin byla využita efektivně a žácí se dozvěděli spoustu užitečných znalostí. Nástrojem pro první dvouhodinovku byl SW Corinth – část Fyzika oddíl Jak věci pracují a Biologie člověka. V úvodní části se žáci seznámili se základními prostředky pro vzdělávání v dané oblasti, dále s HW, SW, s úložištěm jako SD karta, Micro SD, USB disk aj. Na závěr byli žáci seznámeni se správným sezením u počítače resp. při využívání NTB, PC a laptotu včetně demonstrace figurantky😉 Akce se zúčastnilo celkem 13 dětí, 3 pedagogové a 2 lektoři.

Tým AT4.0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *