Pomáháme první inovativní základní škole v Rakovníku

Pokud jste v Rakovníku potkali skupinku patnácti usměvavých dětí v doprovodu paní učitelky, tak šlo možná o žáčky nové základní školy, která svoji činnost zahájila prvního září tohoto roku. Zahájení výuky v první inovativní základní škole v Rakovníku je vyvrcholením dvouletých příprav zahrnujících nejen náročnou rekonstrukci budovy školy, kterou je krásná secesní budova Církve československé husitské ve Wintrově ulici, ale i mnoho administrativních a dalších činností, které tým zřizovatele musel v poměrně krátkém období zvládnout. Kdo měl možnost do budovy školy nahlédnout, určitě ocení, jakou se podařilo vytvořit při zachování genia loci krásných secesních prostorů moderní učebnu vybavenou velmi pěkným školním nábytkem a špičkovými didaktickými technologiemi.

Církevní základní škola mistra Jana Husa je malotřídní školou, v učebně jsou společně prvňáčci, druháci a žáci čtvrté třídy. Koncepce školy je založena na individuálním přístupu k žákovi a na jeho osobním pokroku. Děti se učí „alternativními“ metodami, které vychází především z poznatků J. A. Komenského, M. Montessori a M. Hejného. Malý počet žáků ve třídě umožňuje lepší poznání dětí a rozvíjení jejich dovedností. Jsou vedeny k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací, k respektu jednoho k druhému, k umění komunikovat mezi sebou k čemuž jim velmi pomáhá téměř rodinné prostředí školy.

Děti mohou využít i školní družinu, která zahajuje svoji činnost ráno v 7.00 hodin, a dále v ní děti tráví svůj volný čas od oběda do 16.00 hodin, kdy je činnost družiny ukončena. Žáčci školy jsou velmi spokojeni i s obědy, které jsou dováženy ze Střední zemědělské školy v Rakovníku a které si mohou vychutnat v krásné jídelně v budově školy.

Kdo má zájem se o škole dozvědět další podrobnosti, poznat blíže pedagogický sbor nahlédnout do krásného prostředí secesní vily, je srdečně zván na „Den otevřených dveří“, který se koná 1. října 2020 od 14.00 do 18. 00 hodin. www.skolamjh.cz

Akademie techniky zapůjčila ZŠ Mistra Jana Husa počítačové a edukativní vybavení pro výuku v hodnotě 350 tis. Kč.

AT také zprostředkovala setkání školy se společností Valeo a pomohla jí získat sponzorské dary, které škole předaly paní Andrea Stenglová a Veronika Pleierová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *