Služby

  • Odborné školení pedagogů v rámci RVP ZV Člověk a Svět práce, Člověk a jeho Svět v návaznosti na jeho vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
  • Poskytování prostor pro aktivity studentů v rámci rozvoje jejich technických dovedností v souladu s novými trendy na trhu práce v oblasti 3D tisku a robotiky
  • Poskytování prostor pro dospělé, kteří mohou využívat vybudované dílny k realizaci vlastních výrobků v rámci jejich volnočasových aktivit
  • Pořádání workshopů /např. robotiky, 3D tisku/