MULTIFINKČNÍ UČEBNY a MEDIALABY-Financování

   
Multifunkční odborné učebny 4.0 
Akademie techniky  ve spolupráci s partnerem   vytváří na klíč projekty moderních Multifunkčních odborných učeben 4.0.
Tyto učebny jsou víceúčelové a podporují výuku odborných předmětů Fyzika, Informatika, Přírodověda, Zeměpis, Matematika- Geometrie, Chemie, Geologie, Paleontologie a Biologie člověka. Jsou vybaveny multimediálními výukovými pomůckami pro podporu  výuky v cizích jazycích metodou CLIL.
Dotační projekty zahrnují nutné stavební úpravy, vybavení nábytkem, vybavení pomůckami a následně vybavení ICT technikou v souladu s přípravou na vzdělávání pro zvyšování kompetencí digitálního vzdělávání  a v mezioborových předmětech.
Po celou dobu přípravy zajišťujeme kompletní administraci projektu a podání žádosti o dotaci u poskytovatele. V rámci projektu zajistíme od našich partnerů i Edukativní část pro realizaci výuky pro pedagogy v rámci udržitelnosti projektu. Náklady na přípravnou část projektu  jsou s minimální spoluúčastí hrazeny z uznatelných nákladů projektů příslušného  dotačního titulu.
Při realizaci projektu za školu administrujeme a komunikujeme s poskytovatelem dotace.
Financování zdrojů pro realizaci projektu je zajišťováno z ESF a SR a programů NPO a IROP. Výhodou je nízká spoluúčast zřizovatele školy
námět: https://my.matterport.com/show/?m=1xdPxjMEdPa