Dotace IROP EU

VYBUDOVÁNÍ CENTRA AKADEMIE TECHNIKY

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008462

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj Integrovaným regionálním operačním programem.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2019

Rozpočet projektu: 1 983 tis. Kč

Cíl projektu: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

V objektu občanské vybavenosti ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské v Rakovníku, na adrese Havlíčkova 2753, 269 01 Rakovník bude vybudováno centrum Akademie techniky 4.0
Zapsaný spolek Technikum Academy. z.s. zde úspěšně realizuje projekt „Vybudování centra Akademie techniky“. V centru vzniknou dvě učebny se zázemím, která budou vybavené dle potřeb zájmového a neformálního vzdělávání se zaměřením na přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu jsou také nezbytné stavební úpravy.

Více o vybudování Centra Akademie techniky najdete zde:

Prezentace konference 27.9 2019