Testování Ylands EDU

 

Akademie techniky se zapojila do testování vzdělávací verze hry Ylands pro děti určené pro školy a učitele. Cílem testování je zpětná vazba, která pomůže tuto vzdělávací pomůcku přizpůsobit  potřebám škol a spolu s tím inovovat výuku informatiky a programování.

vzdělávání 3D TISK

v rámci aktivit našeho centra připravujeme od ledna 2023 nový formát vzdělávání v oblasti 3D tisku a uplatnění v dalších oborech.

Naši klienti se začnou zabývat tvorbou samostatných projektů s využitím pro školy, zábavu a vytvářením různých pomůcek od přípravy, návrhu, zpracování a finalizace v 3D tisku. Souběžně s touto aktivitou budou seznamováni s novinkami na Trhu práce.

DISTRIBUČNÍ CENTRUM Lab IR Edu v Akademii techniky pro školy

TERMOVIZE  VE VÝUCE

Distribuční centrum Lab IR Edu v Akademii techniky 4.0.

Centrum Akademie techniky ve spolupráci s Výzkumným centrem Západočeské univerzity v Plzni zřizuje distribuční centrum pro zápůjčky termovizí a klimatizace pro Základní a Střední školy v regionu. Součástí je i EDU náplň pro vzdělávání v odborných předmětech a ukázky pokusů na Lab IR Edu.

Spolupráce s Českou školní inspekcí

Spolupráce s Českou školní inspekcí

V průběhu měsíce srpna byla zahájena spolupráce naší neziskové organizace s ústředím  České školní inspekce. Zástupci naší akademie uspořádali s ČŠI  seminář na téma ,,Multimediální výukové programy-digitální vzdělávání,,  Seminář byl určen pro pedagogy Evropských škol /Německo, Belgie , Lucembursko/. V rámci semináře byl představen vzdělávací koncept AT 4.0 s ukázkami nových výukových pomůcek v oblasti digitálního vzdělávání. Na závěr se účastníci seznámili s unikátním konceptem Multifunkčních učeben a Medialabů. V současné době byly zahájeny spolupráce na mezinárodní úrovni v rámci sekundárního vzdělávání.

  

OTEVÍRÁME 12. září

OTEVŘENO OD 12.září !

.

Akademie techniky 4.0 zahajuje činnost v novém školním roce od 12.9. 2022 od 13.00h .

 

Časová dotace pro dítě 8 x 60 min /měsíc /800 Kč. Přihlášky pro děti od 6 do 13 let na volnočasové aktivity naleznete na našich webových stránkách https://www.technikum-academy.cz/index.php/vyzkum/

Vyplněné přihlášky můžete zasílat na email: technikumacademy@seznam.cz . V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel: 734 255 596.

 

Těšíme se na Vás .

Tým AT 4.0.

 

Spolupráce s Českou školní inspekcí

V průběhu měsíce srpna byla zahájena spolupráce naší neziskové organizace s ústředím  České školní inspekce. Zástupci naší akademie uspořádali s ČŠI  seminář na téma ,,Multimediální výukové programy-digitální vzdělávání,,  Seminář byl určen pro pedagogy Evropských škol /Německo, Belgie , Lucembursko/. V rámci semináře byl představen vzdělávací koncept AT 4.0 s ukázkami nových výukových pomůcek v oblasti digitálního vzdělávání. Na závěr se účastníci seznámili s unikátním konceptem Multifunkčních učeben a Medialabů. V současné době byly zahájeny spolupráce na mezinárodní úrovni v rámci sekundárního vzdělávání.

  

VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM 2022/23

Akademie techniky 4.0 zahajuje činnost v novém školním roce od 12.9. 2022 od 13.00h . Časová dotace pro dítě 8 x 60 min /měsíc /800 Kč. Přihlášky pro děti od 6 do 13 let na volnočasové aktivity naleznete na našich webových stránkách ZDE

Vyplněné přihlášky můžete zasílat na email: technikumacademy@seznam.cz . V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel: 734 255 596. Těšíme se na Vás .

Tým AT 4.0.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za spolupráci našim šikulům 🤝😅, jejich rodičům a všem spolupracujícím školám. Krásné prázdniny, báječnou dovolenou a těšíme se na další setkání 😉 Tým AT4.0.

A na závěr připojujeme několik fotografií našich šikulů, koumáků z tohoto školního roku.