Služby

  • Návrh a zpracování projektů včetně celé legislativy od podání žádosti po dobu projektu (dle potřeb školských zařízení) pro vzdělávání financované z ESF a SR
  • Pronájem prostor pro 3D tisk
  • Coworkingové dílny
  • Pronájmy výukových pomůcek /interaktivní dotykové panely JAWIQ/ a 3D tiskárny
  • Prodej 3D tiskáren včetně příslušenství určené pro vzdělávání a ,,hobby,,
  • Skenování pro 3D tisk
  • Odborné školení pedagogů v rámci v oblasti RVP ZV Člověk a Svět práce, Člověk a jeho Svět pod vedením katedry IT MU Brno
  • Kroužky – volnočasové aktivity se zaměřením na Robotiku, Kreativní dílny, 3D tisk, modelářství